Parrot breeders community
Leden-zone Bookmark and Share   english   dutch  
De Pyrrhura Picta
Artikel ID: 294   |  Aantal keer bekeken: 1522187 keer
Terug naar de hoofdpagina
Artikel score:

De Pyrrhura Picta

Pyrrhura Picta Picta

(Geschilderde parkiet)

Foto's van Jordi Verkade

8 Rassen pyrrhura picta.

Picta picta Picta Roseifrons Picta Amazonum Picta Caeruleiceps
Picta Eisenmanni Picta lucianii Picta microtera Picta pantchenkoi


Deze vogels zijn een ondersoort van de picta picta en gelijken dan ook erg veel op de gewone picta met uitzondering van de kop die gedeeltelijk tot volledig rood is. Het verspreidingsgebied gebied ligt tussen oostvenuzuela –Guyana en Noord Brazilië . Deze vogels zijn moeilijker te kweken dan andere Pyrrhura's daar er soms moeilijkheden zijn bij het klikken van een koppel. Eenmaal het klikt zijn de vogels goed broed en kweekvogels .

Het zal meestal maar tot een legsel per jaar blijven. Er zijn nog weinig liefhebbers die deze soort in bezit hebben en het is dan ook aangewezen zoveel mogelijk inteelt te beperken en een zo ruim mogelijke stam op te bouwen om zo deze prachtige vogels verder in onze streken te kunnen bewonderen. Vroeger waren deze vogels zeer prijzig maar bij mijn weten moet deze gezakt zijn en zal er misschien een groter aantal kwekers geneigd zijn deze soort ook te kweken. Wanneer men moeilijkheden ondervind bij de kweek moet men de vogels verschillende nestkasten aanbieden dit kan misschien helpen om de broeddrift te verhogen en men moet ervoor zorgen redelijk dikke blokken te nemen daar ze graag langs binnen knagen(stimuleert de drift). Eenmaal er jongen zijn moet men deze opkweken net als de andere soorten nl goede zaadmengeling,eivoer+kiemzaad en fruit. De ringmaat voor deze vogels is 5,5 mm. Daar er anders weinig gegevens zijn over deze prachtige vogels kan ik de liefhebbers die eens willen proberen met deze soort aanraden eens ten rade ten gaan met pyrrhura kwekers die deze soort bezitten en hun de nodige uitleg te vragen hoe zij deze soort kweken.

De familie van de Pyrrhura Picta behoort tot de kleinere Pyrrhurasoorten. Van de Pyrrhura Picta zijn negen ondersoorten bekend waarvan, voor zover bekend, slechts twee soorten bij de vogelliefhebbers in Europa aanwezig zijn. Te weten de Pyrrhura Roseifrons (de Rozekopparkiet) en de Pyrrhura Picta Picta (Geschilderde Parkiet). In dit artikel beperk ik mij tot de Geschilderde Parkiet.

Omschrijving

De lengte van de vogel is 22cm. De kop is voorzien van een blauw voorhoofd, roodbruine wangen met een blauwe omranding, grijswitte oorvlekken en een donkerbruine schedel, ook weer blauw omrandt. De ogen zijn bruin, rond het oog zit een smalle onbevederde bruingrijze ring (kenmerkend voor de Pyrrhura’s, vandaar ook vaak foutief aangeduid als dwergara’s).

De rug en vleugels zijn groen met uitzondering van de blauwe buitenste vleugelpennen en de rode vleugelbochten, onderzijde van de vleugels is rood. De borst is voorzien van zwart met wit omrande schubtekening die erop ‘geschilderd’ lijkt te zijn. De schubtekening loopt van de borst naar de buik over in groen. De buik is rood en de zijkanten zijn weer groen. De staart begint bij de basis groen en loopt vervolgens over in bruin, onderzijde van de staart is bruin. De snavel en de poten zijn grijszwart.

volwassen Geschilderde parkiet

Mannen en poppen hebben een gelijke tekening. Jonge vogels, tot een leeftijd van circa 1 jaar, zijn te herkennen aan de matte beschilderde borsttekening.

Geschilderde parkieten zijn zeer sterke vogels die, mits ze beschut en droog kunnen zitten, het hele jaar in een buitenvolière zouden kunnen zitten. Het geluid van een Geschilderde parkiet is melodieloos gekwetter maar ze laten zich niet al te vaak horen, vaak alleen als er iets te beleven is. Geschilderde parkieten kunnen circa 25-30 jaar oud worden. De prijs voor een jong koppel Geschilderde parkieten ligt rond de 250 euro. Naar schatting zijn nog circa 100-150 koppels in Nederland aanwezig.

Verspreidingsgebied en gedrag in het wild
De Geschilderde parkiet komt voor van Guyana tot Venezuela, ten zuiden van de Orinoco rivier, noordelijk Brazilië, tot zuidoost Peru en noordelijk Bolivia en ook in noordelijk Colombia.

kaart

Foto 3: verspreidingsgebied Geschilderde parkiet

Buiten de broedtijd leven ze in groepjes van zo’n 5 tot 12 vogels, in de buurt van voedselplaatsen en leembanken soms in zwermen. De vogels houden zich bij voorkeur op in dichte bossen en hoge bomen. Tijdens het vliegen vallen ze op door hun geschreeuw. Als ze zich in de bomen ophouden zijn ze nauwelijks te herkennen. Eenmaal gevormde paren blijven bij elkaar. Het zijn vrij schuwe vogels die de nachten doorbrengen in holten van bomen. Broeden doen ze op vrij grote hoogte in holten van bomen. Gemiddeld legt de pop 3 tot 4 eieren. Na het uitvliegen blijven de jongen nog een tijd bij de ouders.

Voeding
In het wild bestaat de voeding overwegend uit allerhande (boom)vruchten, bloesem, droge zaden, noten en bessen.

Mijn basisvoer voor de Geschilderde Parkieten is Code 7 van Van Himbergen, aangevuld met 12 tot 16% (afhankelijk van rust- of broedseizoen) gestreepte zonnebloempitten.

Verder krijgen ze dagelijks fruit van het seizoen (rozebottels, vlierbessen, paprika, druiven, appel, verse maïs, mandarijn etc.) en groenvoer. Uiteraard ontbreken vers water, sepia, oestergrit en maagkiezel niet aan het dagelijks menu. Tenslotte nog wekelijks trosgierst en regelmatig verse wilgentakken.

Als eivoer gebruik ik CéDé eivoer voor parkieten wat ik aanleng met Roosvicée Bosvruchten multivitamine en Aves lorivoer. Dit mengsel krijgen ze naar behoefte, zodra de pop broedrijp gaat worden eet ze dagelijks een bakje leeg, dit duurt eigenlijk totdat de jonge vogels door de eerste rui heen zijn. Vanaf circa november tot en met maart wordt nauwelijks eivoer opgenomen en krijgen ze dus ook weinig, gemiddeld één keer per week een kleine portie.

Geschilderde parkiet in blok

In de kweekkooi heb ik gelijk een blok van 20*20*30 cm. geplaatst waar de vogels linea recta in verdwenen. De maanden die daarop volgden heb ik ze slechts weinig gezien, zodra ik de volière inkwam verdwenen ze in het blok. Langzamerhand werden de vogels echter wat rustiger en lieten ze zich af en toe verleiden tot het eten van trosgierst en fruit, na een jaar waren de vogels inmiddels zo rustig dat ze niet meer het blok invlogen zodra ik binnenkwam. Qua kweekresultaat viel er echter nog weinig te melden in 2002, 2003 en 2004. De vogels waren altijd samen en sliepen ook in het blok maar eieren wilden niet komen. In 2005 kwam ik op het idee het blok een kwartslag te draaien zodat de ingang aan de achterzijde zat. Dit bleek een gouden zet! Het gedrag van de vogels veranderde binnen een paar dagen, de man werd agressief naar mij en naar de pop. Deze agressiviteit ging echter niet zover dat hij de pop beschadigde, mijn handen waren echter niet meer veilig tijdens het voeren.

Vier weken na het draaien van het blok, begin juli, kreeg de pop een dik achterwerk waarna enkele dagen later het eerste ei volgde. Vervolgens kwam om de twee en soms drie dagen weer een ei totdat ze zes eieren had gelegd. Ze begon reeds bij het eerste ei te broeden dus ik verwachtte zelf niet dat ze alle zes uit zouden komen. Na circa drie weken hoorde ik zacht gepiep en bij controle bleek het eerste jong geboren te zijn! Vervolgens verschenen keurig om de twee of drie dagen nieuwe jongen en alle jongen werden voortreffelijk gevoerd. 21 dagen nadat het eerste jong was geboren volgde het zesde jong en zelfs dit jong werd keurig door de ouders gevoerd! Wonderbaarlijk is ook dat de broers en zussen elkaar niet vertrappen wat bij andere vogels nogal eens wil gebeuren. De vogels heb ik op de negende dag geringd met 5,5 mm. Ook hier hadden de ouders geen moeite mee. Na circa 50 dagen vlogen de jongen een voor een uit. Nummer zes pas drie weken na nummer een!

Jonge vogels in blok

De jonge vogels waren de eerste paar dagen wat schrikkerig maar binnen twee weken was dat helemaal voorbij en kwamen ze appel uit de hand pakken. Na DNA analyse bleken het vijf poppen en een man te zijn. In 2006 verliep de kweek vergelijkbaar, in juli eieren en in augustus jongen. Dit maal vier jongen, alle vogels bleken poppen te zijn. In 2007 een vroege kweek, reeds in april. Nu vijf jongen, drie mannen en twee poppen. De jonge vogels uit 2005 en 2006 zijn inmiddels allemaal verkocht zodat dit ‘verse bloed’ inmiddels in Nederland, Duitsland en België is verspreid. Belangrijk, want in het verleden zijn er slechts sporadisch Geschilderde parkieten ingevoerd waardoor inteelt om de hoek is komen kijken!

Al met al ben ik bijzonder trots op het behaalde resultaat! Vijftien jonge vogels van een ‘afgeschreven’ koppel wildvang vogels!

Oudervogel op voorgrond met vijf jonge vogels

De Geschilderde parkiet als TT-vogel

De Geschilderde parkiet kan eigenlijk pas het tweede jaar gebracht worden omdat ze dan pas op kleur begint te komen. Mijn ervaring is echter dat de vogels sowieso niet tot hun recht komen in een TT-kooi. Door hun nieuwsgierige karakter hangen ze de hele dag tegen de tralies waardoor na twee dagen de staart kapot begint te raken. Ook acclimatiseren ze minder makkelijk dan andere Pyrrhura’s, een plotselinge overgang van warm naar koud en andersom komt ze duidelijk niet ten goede. Men dient dus goed te overwegen alvorens ze tentoon te stellen, het blijven immers kostbare en dierbare vogels!

Overzicht kweekkooi met jongen en blok

Tot slot

De Geschilderde parkiet is een uitstekende vogel voor mensen die wat kleiner behuisd zijn en toch bijzondere vogels wil hebben. De vogels komen prima tot hun recht in kistkooien en zijn daarnaast ook nog eens interessante, intelligente en rustige vogels. Wanneer iemand vragen heeft over het houden van of het kweken met Pyrrhura’s of de Geschilderde parkiet in het bijzonder dan kan men altijd contact opnemen

Informatie auteur
Naam J.M. Verkade
Telefoon (0031) 651862860
Locatie 2231, Omg Leiden Nederland
-


De auteur , J.M. Verkade , is verantwoordelijk voor de inhoud van deze advertentie.

Vul alle velden correct in

Uw mail is met succes verzonden

Copyright ©2012 AvesCenter.com. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the AvesCenter MSG_BTN_TERMS and MSG_BTN_PRIVACY